Jak pečovat o svíčku z palmového vosku

U palmového vosku doporučuji nechat svíčku vyhořet až ke krajům. Palmový vosk stále pracuje a tím i barvy, které svíčku zdobí. Při hoření dělá svíčka krásné obrazce.

Nemusíte zkracovat knotek. Knotek zkracujeme jenom tehdy, pokud je plamen svíčky moc vysoký, začne se mihotat a je nebezpečný. Knotek zkrátíme na 2- 3 mm, může se to stát výjímečně u tvaru - Buclíka. Pokud se moc zkroutí knotek, doporučuji jej zkrátit, protože by se stalo, že svíčka vyteče, aby uvolnila přebytečný vosk a tím si jakoby ulevila a mohla hořet dál.

Pokud se stane, že se vám utopí knotek, tak je to tím, že jste knot zastřihli moc. Pomocí lžičky vydlabete okolo knotku vosk a můžete si v klidu zapálit svoji svíčku.

Svíčka mě vytekla, co s tím? Palmový vosk může lehce vytéct, je to u něj zcela v pořádku, pokud chceme ty krásné obrazce :) A nebo svíčka zaznamenala blížící se nebezpečí a tím vás ochránila. Jakmile svíčka vyteče zase moc, ihned ji uhaste, nechte schládnout vosk a poté ji znovu zapalte.

Při přechodu svíčky z bílé barvy na žíhanou a nebo přechod čakrových barev se může stát, že vosk lehce vyteče. Nebojte se, technologický postup je pořád stejný, stačí ji sfouknout, nechat vosk vychladnout a zase ji zapálit a bude vám hezky hořet.


Jak pečovat o svíčku ze sojového vosku

Vosk nechte roztát až k okrajům sklenice, zabráníte vzniku tunelu ve svíčce, která vám vyhoří celá a podél sklenice nebudete mít zbytky vosku. Nenechávejte svíčku v průvanu, vytvoří se vám tunel.

Bavlněný knot vždy zastřihujte. U dřevěného knotu nezapomeňte odlamovat uhořelou část.

Nenechávejte svíčku vyhořet až na úplné dno, hrozí prasknutí sklenice.

Pokud se vám vytvoří tunel ve svíčce.Svíčku zapalte, nechce rozpustit trochu vosku a ten odstraňte kovovou lžičkou, tím se k plamínku dostane více vzduchu a začne lépe hořet. Poté svíčku zabalte do alobalu, který je nehořlavý a pomůže svíčku rozehřát až do krajů nádoby. Nakonec alobal odstraňte.

Na hoření svíčky má vliv také okolní teplota. Pokud hořící svíčku vezmete například v zimě ven, vosk bude přirozeně méně tát kvůli chladné okolní teplotě. Podobný vliv může mít chladnější místnost, průvan.


Bezpečnostní pokyny

  • Hořící svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru.
  • Hořící svíčku umístěte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
  • Mezi hořícími svíčkami vždy ponechte nejméně 40 cm.
  • Hořící svíčku nenechávejte v blízkosti předmětů, které se mohou snadno vznítit.
  • Vždy používejte svícen.
  • Neumísťujte svíčky do průvanu.
  • Neumísťujte svíčky blízko zdroje tepla.
  • Umísťujte svíčky ve vzpřímené poloze.
  • Pozor: Svíčku nikdy nehaste vodou. Sklo může být po delším hoření velmi horké. Nenechávejte svíčku vypálit až na dno, přímý kontakt plamene se sklem může způsobit jeho prasknutí. Před opuštěním místnosti se ujistěte, že je svíčka zcela uhašena.